Xem thêm

Giá trị cốt lõi
TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI
TOÀN VẸN
MINH BẠCH
VƯỢT TRỘI

DEVCOM chuyên Phát triển và

Quản lý Xây dựng, trên khắp Việt nam.

DEVCOM cung cấp sự kết hợp độc nhất giữa dịch vụ Phát triển và Quản lý Xây dựng cho các khách hàng trong nước và quốc tế, quản lý rủi ro trong xây dựng và phát triển các dự án bất động sản.

VỀ CHÚNG TÔI

Với tư cách là chuyên gia quản lý xây dựng và phát triển của bạn, DEVCOM cung cấp đầy đủ các dịch vụ phát triển và quản lý xây dựng để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của bạn.

DỊCH VỤ

DEVCOM sẽ tư vấn từ tiến độ, ngân sách xây dựng dự án đến toàn bộ việc thiết kế, đội ngũ xây dựng và thực hiện dự án

ĐỘI NGŨ

Chúng tôi tin rằng để một dự án thành công, các thành viên trong đội ngũ không chỉ đóng góp và giao tiếp hiệu quả, mà còn phải tạo ra sự khác biệt thực sự.

FEATURED PROJECT