Quản lý

Dự án tương lai
Phát triển
Quản lý
Dự án tương lai
Phát triển
Quản lý
(3 dự án)

Rose Rock International Financial Centre

Dự án được thực hiện bởi DEVCOM
Quản lý

River House Shanghai

Dự án được thực hiện bởi DEVCOM
Quản lý

Hyatt Regency Resort Danang

Dự án được thực hiện bởi DEVCOM
Quản lý