“Vào năm 2022, chúng tôi đã cam kết tăng cường hoạt động trung hòa các-bon thông qua sự kết hợp của các chiến lược bao gồm xây dựng cải thiện hiệu quả năng lượng”

Tính Bền vững

Trung hòa Các-bon, Tươi sáng tương lai

Chúng tôi tin rằng một công ty không thể phát triển bền vững nếu chỉ tập trung vào môi trường mà không xem xét các tác động của nó đối với nhân viên, người thuê nhà và cộng đồng. Nỗ lực của chúng tôi nhằm làm giảm đáng kể tác động của môi trường, nâng cao sự thoải mái, sức khỏe và tiết kiệm tài chính cho khách hàng. Chúng tôi đã thống nhất các mục tiêu của mình với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Việt Nam và Liên hợp quốc và sẽ tiếp tục sử dụng SDGs để hoàn thiện các mục tiêu của công ty chúng tôi trong những năm tới. Vào năm 2022, chúng tôi đã cam kết tăng cường hoạt động trung hòa các-bon thông qua sự kết hợp của các chiến lược bao gồm xây dựng cải thiện hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo tại chỗ, năng lượng tái tạo ngoại vi, chứng chỉ năng lượng tái tạo và việc đền bù các-bon xác minh, trở thành một trong những công ty phát triển đầu tiên tại Việt Nam thực hiện cam kết có ý nghĩa này

CSR

Đầu tư có Trách nhiệm & Trách nhiệm Xã hội.

DEVCOM cam kết đầu tư có trách nhiệm và hoạt động với tư cách một công ty đầy trách nhiệm.

Đầu tư có trách nhiệm là văn hóa làm việc của chúng tôi, gắn liền với các yếu tố tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) trong mỗi chiến lược cũng như quá trình đầu tư ưu tiên của chúng tôi. Tiêu chuẩn ESG là chủ trương của DEVCOM từ thuở mới thành lập và chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển các quy trình và năng lực đầu tư có trách nhiệm của mình để đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn cao nhất.

Chúng tôi còn đề ra những tiêu chuẩn cao về tính trách nhiệm xã hội của công ty gắn liền với các hoạt động hằng ngày, và các mối quan hệ với khách hàng, cổ đông, công ty đối tác, nhân viên và cả cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng việc tiếp cận các yếu tố ESG của công ty không chỉ mang lại những cơ hội, mà còn mang lại những tác động đến cộng đồng và môi trường.

Chúng tôi kết hợp việc đầu tư có trách nhiệm vào quá trình đầu tư của mình, bằng cách xem xét các yếu tố ESG trong cùng một khuôn khổ để xem xét tất cả các rủi ro và cơ hội đầu tư (hoạt động, tài chính và định giá). Do đó, chính đội ngũ đầu tư sẽ mang lại thành tựu tốt nhất cho việc kết hợp các yếu tố ESG trong mỗi khoản đầu tư chứ không phải là đội ngũ ESG rời rạc.