DEVCOM

DEVELOPMENT GROUP

Dù ở bất cứ giai đoạn nào của dự án, chúng tôi luôn đề cao chuyên môn và giá trị trong từng chặng đường.
Phương thức tiếp cận tích hợp tức là khai thác tính chuyên môn trong cơ sở hạ tầng, thiết kế, phát triển, đầu tư và quản lý để mang lại bước tiến triển từ khi mới bắt đầu cho đến khi hoàn thiện.

DEVCOM là một công ty phát triển và đầu tư bất động sản. Thành lập bởi các chuyên gia quốc tế vào năm 2007, DEVCOM đã thành công trong việc thực hiện các dự án đầy thử thách tại Việt Nam cho các nhà đầu tư và đối tác, đồng thời đáp ứng được chất lượng cao và cung ứng tốt nhất cho thị trường.

Xem thêm

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI
TOÀN VẸN
MINH BẠCH
VƯỢT TRỘI

DEVCOM specializes in Development and

Construction Management, throughout Vietnam.

DEVCOM offers a unique blend of Development and Construction Management services to national and international clients, managing development and construction risks within their real estate developments.

ABOUT US

As your construction and development management specialist, DEVCOM offers the complete range of development and construction management services to meet your specific needs.

SERVICES

DEVCOM can provide advice from developing the project schedule and budget to engaging the entire design and construction team and delivering the project.

TEAM

We believe that for a project to succeed, team members must not only contribute and communicate effectively, they must make a real difference.

FEATURED PROJECT