GIỚI THIỆU

HƠN CẢ MỘT NHÀ PHÁT TRIỂN
QUÝ VỊ CẦN NHÀ DẪN ĐẦU XU THẾ, ĐỊNH HÌNH VÀ ĐỔI MỚI

Sứ mệnh của chúng tôi là xác định và phát triển những cơ hội độc đáo trong lĩnh vực bất động sản, được thiết kế một cách tinh tế để kiến tạo nên môi trường nơi mà con người và các công ty mong muốn. Lịch sử của chúng tôi sẽ cho quý vị thấy vị trí độc tôn của một nhà đổi mới và định hình thị trường kinh.

Chúng tôi hướng đến việc chọn lọc cơ hội, sau khi hoàn thành bước phân tích đầu tư một cách toàn diện. Triết lý công ty chúng tôi định hướng với bốn nguyên tắc cốt lõi như sau:

TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ TẬP TRUNG

Chúng tôi chỉ triển khai vốn đầu tư với bất động sản chất lượng cao và vị trí thuận lợi, nơi có cơ hội thúc đẩy cải thiện điều hành và tăng trưởng lợi nhuận. Chúng tôi chú trọng vào các tài sản và vị trí đã được xem xét kỹ lưỡng đồng thời cung cấp các giải pháp vốn trên thị trường.

CẤU TRÚC TÀI CHÍNH
VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Tùy thuộc vào tình trạng tiềm ẩn rủi ro của tài sản và các giai đoạn của chu kỳ bất động sản, chúng tôi sẽ linh hoạt cấu trúc đầu tư để tăng cường tính an toàn cho quý vị. Chúng tôi bảo vệ lãi suất vốn mà quý vị đã gửi, đồng thời yêu cầu tính minh bạch và cách quản lý phù hợp cho các khoản đầu tư mà chúng tôi thực hiện.

QUẢN LÝ CHỦ ĐỘNG

Chúng tôi quản lý tài sản một cách toàn diện. Chúng tôi tin rằng tiếp cận việc quản lý một cách chủ động là chìa khóa để bảo toàn giá trị trong quá trình thâm nhập, cũng như tăng thêm giá trị và quản lý rủi ro toàn diện trong suốt thời gian đầu tư. Vì đã sử dụng cách quản lý này ở rất nhiều điều kiện thị trường nên chúng tôi hiểu rõ.

“Triết lý đầu tư của chúng tôi định hướng việc ra quyết định để mang lại hiệu suất vượt trội thông qua nhiều điều kiện thị trường.”